TIỂU SỬ 

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng Châu - Trung Quốc
Đặng Thế Hùng

 ​Anh TLS.JPG


Thông tin cá nhân

Tổng Lãnh sự Đặng Thế Hùng sinh năm 1959, tại Hà Nội. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đối ngoại.

Ông đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn

Ông có bằng cử nhân.

Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.

Sự nghiệp Ngoại giao

10/1981 - 10/1989   Chuyên viên, Ban thư ký UNESCO, Bộ Ngoại giao

10/1989 - 10/1992   Tùy viên, Phái đoàn Đại diện Việt Nam bên cạnh UNESCO, Paris

10/1992 - 12/1999   Chuyên viên vụ Văn hóa - UNESCO, Bộ Ngoại giao

01/2000 - 07/2001   Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

07/2001 - 07/2002   Phó Chánh Văn Phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

07/2002 - 03/2006   Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco

03/2006 - 12/2007   Phó Vụ trưởng vụ Văn hóa - UNESCO, Bộ Ngoại giao

01/2008 - 03/2010   Vụ trưởng Vụ thông tin - văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt

                                Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

03/2010 - 06/2017   Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở

                                nước ngoài, Bộ Ngoại giao

06/2017                   Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc

Tặng thưởng

Trong thời gian hoạt động trong ngành ngoại giao, Tổng Lãnh sự Đăng Thế Hùng đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​