​​

TÓM TẮT LÝ LỊCH

 ​TLS VUVIETANH - 1.jpg

VŨ VIỆT ANH

TỔNG LÃNH SỰ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC

 

     Họ và tên: Vũ Việt Anh

     Ngày sinh: 02/11/1963

     Quê quán: xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

     Ngoại ngữ: tiếng Anh, Nga

     Gia đình: có vợ và ba con

     Học vị: Tiến sỹ

     Được phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam năm 2016

     Quá trình công tác:

1988 – 1992​Nhân viên rồi Chuyên viên, Báo Tin Việt Nam, Bộ Ngoại giao
1993 – 1995​Chuyên viên, Vụ Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
1995 – 1997Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga
1997 – 1998Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ
1998 – 2002Chuyên viên, Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
2002 – 2006Phó Vụ trưởng, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao
2006 – 2009Tham tán rồi Tham tán Công sứ - Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
2009 – 2014Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao
2014 – 2017Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Áo
02 – 09/2018​ Phó Vụ trưởng, ​​Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao
09 – 11/2018Quyền Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
11/2018 – 01/2021Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
01/2021 – nayTổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​