Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Quảng Châu

 

Địa chỉ:       Tầng 6, khu nhà A, Khách sạn Hoa Hạ,

                    số 8 đường Kiều Quang (quảng trường Hải Châu), khu Việt Tú, TP. Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Điện thoại: (86 20) 83305910, 83305911

Fax:             (86 20) 83305915, 83181461                                   

Email:           quangchautlsq@yahoo.com

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu  09:00 - 12:30 và 14:30 - 17:30.

            

Danh sách cán bộ TLSQ

 1. Ông Đặng Thế Hùng - Tổng Lãnh sự       
 2. Ông Lại Quang Đông - Lãnh sự
 3. Phạm Ngọc Thúy - Lãnh sự
 4. Bùi Thị Hồng Hải - Lãnh sự
 5. Nguyễn Tuyết Thanh - Lãnh sự
 6. Ông Nguyễn Chí Trung - Lãnh sự
 7. Ông Vũ Hoàng - Lãnh sự
 8. Ông Nông Đức Lai - Lãnh sự
 9. Ông Ngô Văn Tùng - Lãnh sự
 10. Ông Hồ Sỹ An - Tùy viên Lãnh sự             
 11. Nguyễn Ngọc Vinh - Nhân viên
 12. Ông Bùi Thanh Tùng - Nhân viên

                                                      


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​