​​​Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu - Trung Quốc
Địa chỉ: Phòng P01, tầng 4, Tòa nhà Hoa Viên, Khách sạn Hoa Viên, số 368 đường Hoán Thị Đông, quận Việt Tú, TP. Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Điện thoại: (+86-20) 83305911, 83305910
Fax: (+86-20) 83305915, 83181461
Email: quangchautlsq@yahoo.com


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​