​​​Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu - Trung Quốc
Địa chỉ : 6th Floor, A Building Landmark-Canton Hotel, 
Qiaoguang Rd (Haizhu square), Yuexiu, Guangzhou, Guandong, China.
Điện thoại: (+86-20) 83305911, 83305910
Fax: (+86-20) 83305915, 83181461
Email: quangchautlsq@yahoo.com


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​