​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Hiệp Định Hợp Tác Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa
Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa
Hiệp Định Về Thành Lập Ủy Ban Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa
Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Về Khuyến Khích và Bảo Hộ Đầu Tư
Hiệp Định VN-Trung Hoa Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Các Loại Thuế Đánh Vào Thu Nhập
Hiệp Định VN-Trung Hoa Về Mua Bán Hàng Hoá Ở Vùng Biên Giới
Hiệp Định VN-Trung Hoa Về Đảm Bảo Chất Lượng Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Và Công Nhận Lẫn Nhau
Hiệp Định VN-Trung Hoa Về Quá Cảnh Hàng Hoá
Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa
Hiệp Định Thanh Toán Về Hợp Tác Giữa Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​