Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Quảng Châu

 

Địa chỉ: Phòng P01, tầng 4, Tòa nhà Hoa Viên, Khách sạn Hoa Viên, số 368 đường Hoán Thị Đông, quận Việt Tú, TP. Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Điện thoại: (86 20) 83305910, 83305911

Fax:             (86 20) 83305915, 83181461                                   

Email:           quangchautlsq@yahoo.com

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu  09:00 - 12:30 và 14:30 - 17:30.

            

Danh sách cán bộ TLSQ

 1. Ông Đặng Thế Hùng - Tổng Lãnh sự       
 2. Ông Lại Quang Đông - Lãnh sự
 3. Phạm Ngọc Thúy - Lãnh sự
 4. Bùi Thị Hồng Hải - Lãnh sự
 5. Nguyễn Tuyết Thanh - Lãnh sự
 6. Ông Nguyễn Chí Trung - Lãnh sự
 7. Ông Vũ Hoàng - Lãnh sự
 8. Ông Nông Đức Lai - Lãnh sự
 9. Ông Ngô Văn Tùng - Lãnh sự
 10. Ông Hồ Sỹ An - Tùy viên Lãnh sự             
 11. Nguyễn Ngọc Vinh - Nhân viên
 12. Ông Bùi Thanh Tùng - Nhân viên

                                                      


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​