Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam

tại Quảng Châu - Trung Quốc

 

Địa chỉ: Phòng P01, tầng 4, Tòa nhà Hoa Viên, Khách sạn Hoa Viên, số 368 đường Hoán Thị Đông, quận Việt Tú, TP. Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Điện thoại: (+86-20) 83305911, 83305910

Fax: (+86-20) 83305915, 83181461

Email: Vietnamconsulate@guangzhoucn.org

Đường dây nóng Bảo hộ công dân: (0086) 1856.509.8484

Đường dây nóng Lãnh sự: (0086) 1856.503.8484


THỜI GIAN LÀM VIỆC Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:

Sáng: 08h30p – 12h30p  -  Chiu: 14h00p – 17h30p

            

Danh sách cán bộ TLSQ

 1. Ông Vũ Việt Anh - Tổng Lãnh sự       
 2. Ông Nguyễn Thành Lê - Phó Lãnh sự
 3. Ông Nguyễn Duy Phú - Đại diện Thương mại
 4. ​Ông Ngô Văn Tùng - Đại diện KHCN
 5. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Đại diện KHCN​
 6. Ông Quách Quang Hồng - Lãnh sự
 7. Ông Lê Tuấn Thanh - Lãnh sự
 8. Ông Nguyễn Việt Dũng - Lãnh sự
 9. Ông Nguyễn Việt Hà - Lãnh sự
 10. Ông Chu Công Tuấn - Lãnh sự             
 11. Ông Hoàng Anh Tuấn - Nhân viên
 12. Ông Nguyễn Công Hào - Nhân viên
 13. Nguyễn Thùy Linh - Nhân viên

                                                      


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​